HOHAI UNIVERSITY
college of science2016-12-04 Abby

2016-12-04 Anne

2016-12-04 Cassie

2016-12-04 Liu Mingyi

Name(名+姓)例:Mingyi LiuTitle(职称)例:Lab MasterEducational Bac...

2016-12-04 Wang Guodong

2016-12-04 Li Chengcui

2016-12-04 Xu Guangyan

guangyan xulecturerUnivesrsity of Science and Technology ...

2016-12-04 Hu Zhiping

2016-12-04 Zhang Kaixiao

RsumeKaixiao ZhangAssociate ProfessorEducational Backgrou...

2016-12-04 Zheng Hesong

2016-12-04 Yang Jiqing

2016-12-04 Ren Bing

2016-12-04 Xiang Yuanyuan

NameYuanyuan XiangTitlelecturerEducational BackgroundPhD,...

2016-12-04 Cao Jie

NameJie CaoTitleLecturerEducational BackgroundPhD, Conden...

2016-12-04 Zhang Lin

Lin ZhangLecturerEducational BackgroundPHD:Optical engine...

2016-12-04 Wang Zhibing

(1) Zhibing Wang, Conor Puls, Neal E. Staley, Cathy A. Ho...

2016-12-04 Zhang Zhenjun

Name:Zhenjun ZhangTitle:LecturerEducational Background:Ph...

2016-12-04 Zou Jianfei

LecturerEducational BackgroundPhD, physics, Nanjing Unive...

2016-12-04 Kang Jing

NameJing KangTitleLecturerEducational BackgroundPhD, Theo...

2016-12-04 Yuan Yinghan

上一页
1
...